Important: Nota Informativa relacionada amb la situació COVID-19

Amb l'actual informació sobre la situació de COVID-19 estem treballant per adaptar l'Hotel i els Apartaments La Masia per a la seva reobertura, els Apartaments ja des del 29 de maig i l'Hotel el 20 de juny, aplicant els darrers protocols del Ministeri de Sanitat i la seva adaptació dinàmica a mesura que evoluciona la situació.

L'aplicació dels protocols actuals implica el reforçament dels processos de neteja i desinfecció, però també una adequació tant de l'aforament com de les normes d'ús de les zones comunes, així com de les activitats i de les formes de relació entre persones.

Les reserves contractades directament amb La Masia podran ser cancel·lades, o modificades per altres dates 2020 o 2021, si en la data d'arribada hi ha restriccions de mobilitat, o d'obertura, per COVID19.

Segons avancin els dies, i en funció de les sol·licituds que puguem rebre, podem considerar ajornar el 4 d'octubre com la data inicialment programada per al tancament de l'Hotel.

Restem a la seva disposició per a qualsevol consulta o informació addicional que ens vulguin traslladar, preferentment a través del formulari de Contacte de la nostre Web oficial.