S'admeten mascotes, d’espècies no exòtiques, amb un pes màxim de 30 kg. que tinguin tota la documentació en regla i que no siguin de races classificades com perilloses. Acceptats a l’habitació, als exteriors s'han de portar lligats pels vials i els passadissos. No poden accedir a les zones comunes com bar, terrassa, piscina, jardins infantils, restaurant ...